Regulamin sprzedaży usług i produktów na stronie www.dodatkijoomla.pl

Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa praktyczne zasady płatności oraz realizacji umowy sprzedaży usług i produktów na stronie www.dodatkijoomla.pl

Sprzedawca

Sprzedawcą zawierającym umowę sprzedaży z Kupującym jest IT-Creative Michał Trzepizur z siedzibą w Katowicach,  NIP: 5732591090, REGON: 241627844, zwana w dalszej części Sprzedającym.
Siedziba Sprzedającego oraz adres korespondencyjny:

IT-Creative Michał Trzepizur
ul. Marcina Szeligiewicza 1
40-074 Katowice

Warunki realizacji umowy sprzedaży usług i produktów

I. Zamówienia

 1. Zamówienia przyjmowane są przez stronę internetową www.dodatkijoomla.pl Sprzedającego za pomocą udostępnianego planów subskrypcyjnych.
 2. W zamówieniu kupujący dokonuje:
  • wyboru zamawianych planów subskrypcyjnych;
  • długości okresu subskrypcji;
  • wyboru sposobu płatności.
 3. Zamówienia można składać za pośrednictwem aktywnego Konta Klienta.
 4. Umowa sprzedaży zostaje zawarta po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu płatności na konto Sprzedającego. O fakcie przyjęcia zamówienia do realizacji Kupujący zostanie poinformowany pocztą elektroniczną na podany adres email.

II. Płatność

 1. Zamieszczona na stronach Sprzedającego podane ceny są cenami brutto.
 2. Kupujący może wybrać następujące formy płatności:
  • TPay.com(szybkie płatności online, karta płatnicza, przelew standardowy).

III. Subskrypcja

 1. Dostęp do zakupionej subskrypcji klient otrzymuje po zalogowaniu na stronie Sprzedającego.
 2. Pozostały czas do końca aktywnej subskrypcji klient może sprawdzić w swoim panelu na stronie Sprzedającego.

 

IV. Polityka prywatności

 1. Administratorem bazy danych osobowych przekazywanych podczas składania zamówienia na stronach Sprzedającego jest IT-Creative Michał Trzepizur.
 2. Kupujący wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie oraz na ich przetwarzanie w celu realizacji umowy sprzedaży.
 3. Dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom i wykorzystywane w celach marketingowych bez zgody Kupującego.
 4. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.